UPPTÄCK NYCKLARNA TILL VÅRA KÄNSLOR

KROPP - HJÄRNA - MEDVETANDE

Människokroppen är fattbart avancerad med alla sina hundratusentals miljarders självständiga celler. Vår kropp, hjärna och medvetande har mycket att hålla reda på då varje millisekund innebär nya beslut och anpassningar som är nödvändiga för vår existens. 

Interoception.nu arbetar med att belysa det fascinerande sambandet mellan kropp, hjärna och medvetande. För att inspirera till optimal hälsoutveckling så erbjuder vi spännande utbildningar, events, workshops, föredrag och coaching till grupp, organisation och individ. 

Interoception.nu arbetar med utgångspunkt från vårt åttonde sinne, vår interoception. När vi bejakar vår interoception så blir livet nämligen mycket  smidigare och lite mindre komplicerat.  


Vill du veta mer om vad begreppet interoception betyder kan du läsa om det här
 

Interoception.nu består av folkhälsovetaren Titti Augustsson och dansensemblen  Grönsaksbaletten.