ÄR DU REDO FÖR NYA ÅK
I LIVETS BERG OCH DALBANA?

INTEROCEPTION.NU
-FOLKHÄLSOFILOSOFI-

UTBILDNING, FÖRELÄSNING, EVENTS
OM KROPPEN, HJÄRNAN, MEDVETANDET
OCH ALLT DÄREMELLAN.....